صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » متفرقه » دانش آموزی  »  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 8 ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 8 ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 8 ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی
بعد از سلام و احوال پرسی معلم کلاس را با نام و یاد خدا آغاز کرده و پس از حضور غیاب و بررسی تکالیف، برای ارزشیابی می‌تواند سوالاتی درباره درس قبل بپرسد. برای ایجاد انگیزه، معلم به بچه های می گوید: امروز می‌خواهیم بدانیم که یک عدد یک رقمی بر چند رقمی چگونه ضرب می‌شود. گروه‌ها را تشکیل دهید و ابزارهای آموزشی را تحویل بگیرید. شاگردان گروه‌ها را تشکیل می‌دهند و ابزارها را دریافت می‌کنند.

در ادامه ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺪﺩﻫﺎي ﺳﻪ ﺭﻗﻤﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﺋﻴﺰﻧﺮﻫﺎي ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺪﺩ ﺳﻪ ﺿﺮﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮﺍن ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍي ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺟﺮﻫﺎ ﺿﺮﺏ ﭼﻨﺪ ﺭﻗﻤﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻗﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍي ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺩﺭ ٥ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺿﺮﺏ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 4 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻳﻚ ﺭﻗﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻗﻤﻲ ﺿﺮﺏ ﻛﻨﻨﺪ.
✅ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺿﺮﺏ ﻋﺪﺩ ﻳﻚ ﺭﻗﻤﻲ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﻗﻤﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ.
✅ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺳﺖ ﻫﺎي ﺩﻩ ﺗﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﺏ ﻋﺪﺩ ﻳﻚ ﺭﻗﻤﻲ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﻗﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ.


تعداد صفحات : | فرمت فایل : WORD , PDF

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود