صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » متفرقه » دانش آموزی  »  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 3 تساوی کسرها

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 3 تساوی کسرها

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 3 تساوی کسرها
ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻚ ﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻳﻚ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮﺭی ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺐ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﺮی ﺍﺯ ﺳﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍز ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ یک دوم ﺩﻳﺲ ﻛﻮﻛﻮﺳﺒﺰی ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻮﻛﻮﺳﺒﺰی ﻭ ﻳﺎ یک چهارم ﻛﻮﻛﻮﺳﺒﺰی ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻮﻛﻮ ﺳﺒﺰی ﺍﺳﺖ؟

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 6 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭﺱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ دﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ…
✅  ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺎﻭی ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
✅  ﻛﺴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺎﻭی ﺭﺍ ﺭﻭی ﺷﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
✅  ﻛﺴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺎﻭﺭی ﺭﺍ ﺭﻭی ﻣﺤﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
✅  ﺩﺭﮎ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻛﺴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
✅  ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺩﺭﮎ ﻛﻨﻨﺪ.


تعداد صفحات : | فرمت فایل : WORD , PDF

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود