صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » متفرقه » دانش آموزی  »  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 7 انتخاب نمودار

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 7 انتخاب نمودار

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 7 انتخاب نمودار
ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍي ﺭﺍ ﻛﻪ ﺭﻭي ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺑﺮﺍي ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ.
✅ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭي ﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
✅ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨد.
✅ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ.


تعداد صفحات : | فرمت فایل : WORD , PDF

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود