صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله نیشکر

دانلود مقاله نیشکر

Paper cane

دانلود مقاله نیشکر
مقدمه
نیشکر گیاهی است گرمسیری. این گیاه بومی گیاه بومی گینه جدید بوده و قدمت آن به ‏‏۱۵۰۰ تا ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می رسد. و عمدتاً در حوالی خط استوا بین مدار ‏‏۲۶ درجه جنوبی تا ۳۴ درجه ۴۵ دقیقه شمالی می روید. شناخت این نیات و پرورش اولیه ‏آن در منطقه خلیج بنگال روی داده و متجاوز از ۵ هزار سال پیش از آن در هند نیز در اواسط ‏هزاره قبل از میلاد به چین و سپس به ایران آورده شده است که شاید ایرانیان اولین قومی ‏بودند که با اندیشه خلاق خویش توانستند شکر متبلور سفید را توسط آسیابهای سنگی و ‏تغییراتی که بر روی شیره نیشکر به وجود آوردند.‏

طبقه بندی گیاهی
نیشکر از خانواده ‏Gramineae‏ و جنس ‏saccharum‏ است، که دارای چهار قسمت اصلی ‏ریشه، ساقه، برگ و گل یا خوشه می باشد. برگ های آن به صورت متناوب و گره ها اتصال ‏دارند. ساقه نیشکر قسمتی از گیاه است که این ماده در آن ذخیره می شود و مانند سایر ‏گیاهان تیره غلات بند بند گره دار است که ماده قندی معمولاً در فاصله بین گره ها و در ‏قسمت تحتانی و وسط آنذخیره می شود، قسمتی از ساقه معمولاً در زیر زمین قرار دارد که به ‏آن ‏stubble‏ یا ‏Root stock‏ می گویند.‏
ریشه نیشکر: استوانه ای است که هر چه نقطه رویش نزدیکتر شود، باریکتر می شود. گل ‏آذین این گیاه خوشه ای است که تحت شرایط آب و هوایی خاصی تولید می شود یعنی ‏ترکیب ژنی، طول دوره نوری، درجه حرارت محیط، تغذیه و کم آبی همگی روی گل دهی و ‏رشد خوشه های گلزار تاثیر گذراند.‏
پیش از اینکه برنامه های اصلاح نبات روی این محصول شروع شود، سه گونه اصلی و اهلی ‏به نام های: ‏
‏۱)‏saccharum barberi
‏۲) ‏saccharum sinense
‏۳) ‏saccharum officinarum
گونه وحشی به نام های ‏
‏۱)‏saecharum robustum‏ نیشکر وحشی آسیایی
‏۲) ‏saccharum spohtaneum‏ نیشکر وحشی گینه نو
در جهان وجود داشته است. این گونه ها بیشتر برای به وجود آوردن رقم های جدید مقاوم ‏به امراض و غیره به کار می روند که امروزه بیش از ۲۰۰۰ رقم نیشکر تجارتی در جهان وجود ‏دارد. نیشکر گیاهی است چند ساله و در کشورهای مختلف که شرایط برای زیست این گیاه ‏مناسب باشد، از یک تا چند سال از آن بهره برداری می شود و در صورتی که زمین دارای ‏مولد غذایی کافی و کاملاً حاصلخیز باشد می توان پس از آن نیشکر کشت گردید، مدت ‏بیشتری آن را در زمین نگهداری کرده و هر ۱۲ تا ۱۸ ماه یکبار از آن محصول برداشت نمود ‏و در مواردی که درجه حاضلخیزی زمین کم باشد نمی توان بیش از دو بار محصول خوب ‏برداشت کرد.‏

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
‏۱-۱‏ طبقه بندی گیاهی
‏۱-۲‏ ترکیبات نیشکر
‏۱-۳‏ عملکرد نیشکر در جهان
‏۱-۴‏ عملکرد نیشکر در ایران
فصل دوم
‏۲-۱ کاشت
‏۲-۲ چگونگی انتخاب قلمه و تهیه آن
‏۲-۳ تهیه زمین
‏۲-۴ زمان کاشت در ایران
‏۲-۵ مراحل داشت
‏۲-۵-۱ آبیاری
‏۲-۵-۲ واکاری
‏۲-۵-۳ کود دهی
‏۲-۵-۴ علف های هرز
‏۲-۶ آفت ها
‏۲-۶-۱ ساقه خواران
‏۲-۶-۲ آفات مکنده
‏۲-۶-۳ حمله کننده به قسمت های زیر زمینی گیاه
‏۲-۶-۳-۱ موسک ها
‏۲-۶-۳-۲ موریانه ها
‏۲-۶-۳-۳ آبدزدک
‏۲-۶-۴ آفت برک خطر و برگ ریز
‏۲-۶-۵ جانوران زیان آور
‏۲-۷ بیماریها
‏۲-۷-۱ بیماریهای انگلی
‏۲-۷-۲ بیماریهای غیر انگلی
‏۲-۷-۳ کمبود مواد غذایی
فص سوم
‏۳-۱ مرحله برداشت
‏۳-۱-۱رسیدن محصول
‏۳-۱-۲ چگونگی برداشت نیشکر
‏۳-۲ فرآورده های جانبی شکر
‏۳-۲-۱ باگاس
‏۳-۲-۲ برگ ها و سر شاخه های نیشکر و گل صافی
‏۳-۲-۳ تهیه کمپوست
فصل چهارم
‏۴-۱ مراحل بازرویی نیشکر
‏۴-۱-۱ سوزاندن برگ ها و سرنی ها توسط تراکتورهای آتش زنی
‏۴-۱-۲ شیسار زنی سبک روی پشته ها توسط ×××× تریلرراتون
‏۴-۱-۳ فرم دهی مجدد و ترسیم پشته ها توسط دیسک ها مخصوص
‏۴-۱-۴ کود پاشی
‏۴-۱-۵ سمپاشی بر علیه علف های هرز
‏۴-۱-۶ خاکریزی اطراف مزرعه و تسطیح نهرها و آبیاری


تعداد صفحات : 19 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود