صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

حدود اتربرگ

این مقاله در مورد حدود اتربرگ می باشد و این نظریه و آزمایش را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته های کشاورزی ، زراعت ، باغداری ، گیاه شناسی ، مهندسی خاک و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

مقدمه
اتربرگ خاك شناس سوئدی برای بیان پلاستیسیته و حدود چسبندگی خاك و تغییرات آن بر حسب مقدار آب و همچنین بررسی خواص و رفتار مهندسی رس ها و تعیین میزان رطوبت پلاستیسیته خاك و آبگیری خاك حدودی را مطرح نموده است . حدود اتربرگ شامل دو حد است :

۱- حد روانی
۲- حد خمیری

آزمایشات تعیین حدّ خمیری و روانی جزو نخستین مراحل آزمایشات مكانیك خاك بوده و به عنوان مطالعات اولیّه در محلّ احداث سازه صورت می گیرد .

موقعیت نسبی حدود اتربرگ :
این حدود تعیین می كند كه خاك ریزدانه بر حسب درصد رطوبت می تواند در یكی از حالت های جامد ، نیمه جامد ، خمیری و مایع باشد ، یعنی خاك ریز دانه (‌ خاك هایی كه بیش از ۵۰ درصد وزن ذرّات آن از الك شماره ۲۰۰ عبور كند جزء خاك های ریزدانه محسوب می شود.

فهرست مطالب
مقدمه
موقعیت نسبی حدود اتربرگ
حد روانی
حد خمیری
حد انقباض
آزمایش تعیین حدود اتربرگ
حد روانی
حد خمیری
حد انقباض
نتایج آزمایش حد روانی
نتایج بدست آمده از آزمایش حد خمیری
نتایج حاصل از دانه بندی ۲۰۰۰ گرم خاک


تعداد صفحات : 7 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود