صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش
مقاله تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) همراه با پرسشنامه و کار آماری

این پژوهش برای آگاهی از تأثیر روشهای مختلف مطالعه درسها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و همچنین ارائه ی روشهای صحیح مطالعه برای آنان انجام پذیرفته است.
نمونه ها از بین دانش آموزان دختر راهنمایی انتخاب شده است .
در این پژوهش از روش آماری تحلیل واریانس استفاده شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول:
1-1- مقدمه :11
2-1- بیان مسئله و سؤال های تحقیق :12
3-1- اهداف پژوهش :12
4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش :13
5-1- فرضیه :14
6-1- تعاریف عملیاتی :14
7-1- تعاریف اصطلاحات و واژه ها :15
فصل دوم:
1-2- ادبیات تحقیق.. 17
2-2- پیشینه ی تحقیق :52
فصل سوم:
روش پژوهش…. 57
1-3- جامعه ی آماری.. 57
2-3- گروه نمونه آماری :57
3-3- روش نمونه گیری :57
4-3- نوع تحقیق :58
5-3- طرح تحقیق :59
6-3- روش جمع آوری داده ها (روش آماری) :59
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها60
1-4- مقدمه :61
2-4- استخراج داده ها61
3-4- تشکیل جداول اجرای آزمون آماری.. 63
4-4- تفسیر نتیجه آزمون :67
فصل پنجم:
1-5- مقدمه :83
2-5- خلاصه ی تحقیق :83
3-5- خلاصه ی نتایج :84
4-5- محدودیتها :85
5-5- پیشنهادها :86
فهرست منابع و مآخذ. 87
پیوست ها89
پرسشنامه :89


تعداد صفحات : 93 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود