صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی فرش های دوره صفوی به منظور طراحی پوستر

بررسی فرش های دوره صفوی به منظور طراحی پوستر

 

Safavid Carpets

 

بررسی فرش های دوره صفوی به منظور طراحی پوستر به همراه عکس و فهرست منابع

چکیده :

ذوق و خلاقیت هنری هر جامعه ای از سنن زندگی و سوابق تاریخ و محیطی آن قوم ریشه و الهام می گیرد و غالباً این ذوق و استعداد در یک یا چند رشته خاص متبلور می شود از جمله هنر هایی که در این سرزمین به مرورر زمان به کمال رسیده است و ذوق هنرمند ایرانی در پهنه آن فرصت تجلی وافر یافته هنر قالیبافی است . دلیل این شکوفایی و تعالی را علاوه بر خصوصیات ذاتی ایرانیان مانند هنر دوستی و بردباری باید در وفور مواد مواد اولیه تولید فرش از قبیل پشمهای مرغوب و انواع گوناگون گیاهان رنگدار دانست . فرش به عنوان نمودی از تفکر و اندیشه بشری و متاثر از حس نوجوانی او در طول تاریخ خود با نشیب و فراز هایی روبرو بوده است با فراغت فکری هنرمندان و محیط مناسبی که برای رشد و شکوفایی هنر ایشان ایجاد گردیده به حد اعلای خود رسیده است و گاه صدماتی که بر اثر مصائب طبیعی و غیر طبیعی بر پیکر جامعه وارد شده است آن را به دوره نهضتی و خمودی سوق داده است . فرش هایی که انسان اولیه برای زیر انداز ، رو ندارز ، حمل بار ، پوشش مقبره ها ، پوشش حیوانات و غیره از آن استفاده کرده از پوست برگ درختان و پوست حیوانات بوده . این طبع نقاد و دست هنرمندان امروز از هر حیث اعجاب بیننده را در بر می انگیزد و چشمها را خیره می کند . بدون شک قدمت استفاده از زیر انداز به زمانی می رسد که انسان به فکر ساختن سر پناهی جهت تامین آسایش خود افتاد . بافت انواع زیرانداز نیز همزمان با پرورش دام و استفاده از پشم آن بدین منظور بوده است و انسان پس از بهره وری از پوست حیوانات به اهمیت الیاف پشمی پی برده و به مرور تا تغییر زندگی بشر از مرحله توحش و زیست انفرادی در غارها به چادرنشینی و معاش خانواده و قبیله ای و اعتلای فکری بوده و انسان پس از احساس نیاز به این تغییر جهت تامین آسایش بیشتر خویش بدان گردن نهاده است بافتن فرش مانند سایر دستاوردهای بشری همواره رو به تکامل رقته و این پیشروی بدون حل تکامل یافته که با تمدن انسانعجین بوده است به این حد که گفته اند هیچ هنری مانند هنر فرش تکامل نیافته است . و اولین فرشها نیر در ایران به ثمر رسیده است به گونه ای که فرش پاریزک که از قدیمی ترین فرشهای جهان است را به نوعی ایرانی دانسته اند . در دوره های تاریخی ایران دوره صفویه دوره اوج اعتلای فرش بوده است به طوری که مهم ترین محصول صنعتی ایران قالی و قالیچه است . دست بافت است که این محصول جزو اساسی ترین محصولات صادراتی در ایران بوده است این محصول اقسامی چون ترنجی ، ابریشمی ، شمعدانی ، باغی و شاه عباسی را دارا می باشد فرش دوره صفویه در دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب و شاه عباسی را می توان از مهم ترین ادوار فرش صفوی و فرش ایرانی دانست هدف از این مقاله تحقیقی تحلیل و بررسی فرش بافی در دوره صفویه می باشد .

واژه های کلیدی :دوره صفویه –هنرصفویه–صنعتقالیبافی–عصرشاهاسماعیل–شاهطهماسب–عصرشاهعباسی

فصل اول

کلیـات تحـقیق

مقدمه :

از میان آثار هنری ایران شامل هیچکدام به اندازه قالی در میان ایرانیان خواستار نداشته باشد . اخیراً در ناحیه ی سین یانگ چین از مقبره ای قدیمی فرش چندین ساله ای کشف شد که نقش آن شباهتهایی به فرش ایران دارد نشانه های دیگری نیز از جمله فرشهای مقابر فراعنه مصر موید قدمت این هنر دستی در جهان است آسیای صغیر –چین–هندوستانمناطقیازشرقاروپاوشمالآفریقادانستبرخیمحققین عقیده دارند که مصر گهواره بافندگی فرش است در تورات نیز اشاراتی به این دستباف شده است فصل ۲۶ کتاب هجرت حضرت موسی (ع) از چگونگی آرایش داخلی خیمه ها و استفاده از قالی سخن گفته است با کشفیات باستان شناس معروف روسی بنام« پرفسور رودنکو» profesorrudenko در نیمه اول قرن اخیر در میان توده های غنی موفق به کشف یک تخته فرش گره دار می گردد . نظریه ها به کلی دگرگون شده و در نتیجه مهد قالیبافی از سواحل نیل و رودخانه دجله و فرات به آسیای مرکزی تغییر مکان می دهد با شرح کاملتر این حفاری و تفاسیری که نتیجه این کشف با اهمیت نوشته شد . مسئله روشن شد این کشف با اهمیت نوشته شد مسئله روشن تر شد در سال ۱۹۴۹ میلادی پرفسور رودنکو قطعه فذش گره داری را که در اصل به عنوان پوششاسب به کار می رفته است در قبر های مستور از یخ چادر نشینان صحرا گرد در محلی بنام پازبرلک واقه در هشتاد کیلومتری مرز مغولستان کوههای آلتای کشف می کند این فرش که قدمت آن به قرون ۴ و ۵ قبل از میلاد بر می گردد به اندازه ۸۳/۱ ×۲ متر با ۳۶۰۰ گره در دسمتر مربع به رنگ قهوه ای مسب و سبز روشن بافته شده است.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول: کلیـات تحـقیق

۱-۱ مقدمه :       ۲

۲-۱ بیان مسأله: ۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق:         ۵

۴-۱ اهداف تحقیق:           ۵

۵-۱ سوالات تحقیق:         ۵

۶-۱ فرضیه تحقیق:           ۵

۷-۱ روش تحقیق  ۶

۸-۱ ابزار گردآوری اطلاعات ۶

۹-۱ روش گرد آوری اطلاعات            ۶

۱۰- ۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات             ۷

۱۱-۱ متغیرها و تعاریف عملی آنها   ۷

۱۱-۱-۱ متغیر وابسته :      ۷

۱۱-۲-۱ متغیر مستقل :     ۷

فصل دوم: پیشیـنه تحـقیق

۱-۲ تاریخچه فرش بافی     ۹

۲-۲ صفویه که بود ؟ از کجا آمد ؟     ۹

۳-۲ چند نکته مهم در مورد صفویه:  ۱۱

۴-۲ معروفترین روایات دوره شاه اسماعیل صفوی در مورد فرش و فرشبافی          ۱۲

۵-۲ مطرح ترین فرشهای باقی مانده از زمان شاه اسماعیل صفویه :      ۱۳

۷-۲ خصوصیات فرشهای دوره شاه اسماعیل صفوی    ۱۸

۸-۲ انواع طرح های دوره صفویه :    ۱۸

۹-۲ دوره دوم فرش و فرشبافی در دوره شاه طهماسب صفوی : ۱۸

۱۰-۲ روایتهای قالی بافی در دوره شاه طهماسب صفوی          ۲۱

۱۰-۱-۲  فرشهای دوره شاه طهماسب          ۲۴

۱۰-۲-۲ قالی ترنج داردوک آنهالت     ۲۴

۱۰-۳-۲ قالی با صحنه شکارگاهی : ۲۴

۱۰-۴-۲ قالی امپراطور :     ۲۴

۱۰-۵-۲ قالی با نقوش جانوری شاه طهماسب :         ۲۵

۱۰-۷-۲ مراکز مهم فرشبافی در دوره شاه طهماسب : ۲۶

۱۱-۲ فرشبافی در دوره شاه عباس و گسترش هنر فرشبافی    ۲۷

۱۲-۲ روایات فرشبافی دوره شاه عباس         ۲۸

فصل سوم: تصویری سازی

۱-۳ مقدمه:        ۳۳

۲-۳ تصویرگری      ۳۳

۳-۳ تاریخچه تصویرسازی   ۳۴

۴-۳ تاریخچه تصویرسازی در جهان   ۳۴

۵-۳ طبقه بندی انواع تصویرسازی    ۳۵

۶-۳ اهداف تصویر سازی     ۳۶

۷-۳ تکنیک های تصویرسازی          ۳۷

۸-۳ پوستر، تجزیه و تحلیل پوستر    ۳۸

۸-۱-۳ پوسترهای تجاری:   ۳۹

۸-۲-۳ پوسترهای فرهنگی:            ۳۹

۸-۳-۳ پوسترهای اجتماعی:          ۳۹

نتیجه گیری         ۴۶

منابع     ۴۷

منابع

آذرپا–دکتر علی و فضل الله حشمتی–فرشنامه ایران–دفتر مطالعات و تحقیقات تهران ۱۳۷۲

آلن وایزابل لیوینگ استون – فرهنگ طراحی گرافیک سال ۱۳۸۳ صفحه ۱۲۴”

جیمز کرابگ و بروس برتون: سی قرن طراحی گرافیک ، مترجم ملک مجسن قارایی- محل نشر تهران:چاپ اول ۱۳۸۹

رسیوری –ایران عصر صفوی –ترجمه : صبا . چاپ اول . انتشاراتتهران– ۱۳۶۲

ژ –شاردن–سفرنامه شاردن–قسمت اصفهان–ترجمه  عریضی چاپ اول -انتشارات گلها –اصفهان ۱۳۷۷

سی تأتر سال – « آقای ایران » اطلاعات جامع تاریخ هنر ایران و جهان –انتشارات اسرار دانش تهران ۱۳۸۲

مجله مقالات فرش ایران –مرکز توسعه صادرات ایران دانشگاه تهران در دوره اول –پنجم شهوریور ۱۳۷۲

مجله مقالات فرش ایران-مرکز توسعه صادرات ایران دانشگاه تهران در دوره دوم –سوم آذرماه ۱۳۷۲

مقالات تحقیقی ش خانه بزرگ ایرانی –مرکز توسعه فرش–دانشگاه تهران دوره چهارم آذرماه ۱۳۷۷

مقالات تحقیقی فرش صفوی –مرکز توسعه فرش ایران–دانشگاه تهران–دوره دوم–سوم مهرماه ۱۳۷۵

مقالات تحقیقی فرشهای شاه طهماسب –سیروسپرهام–مرکز توسعه فرش ایران دانشگاه تهران–مهرماه ۱۳۷۵

مقاله تحقیقی فرش شاه طهماسب و شاه عباس –علی حصوری–دفتر مطالعات و تحقیقات فرش ایران آذرماه ۷۴

ه. ولف : صنایع دستی کهن ایران –ترجمه س ابراهیم زاده–چاپاول–انتشارات انقلاب اسلامی–تهران ۱۳۷۲


تعداد صفحات : 54 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود