صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  آزمایش تعیین درصد رطوبت

آزمایش تعیین درصد رطوبت

این پروژه در مورد آزمایش های ساختمان می باشد و آزمایش های تعیین درصد رطوبت ، تعیین GS ، دانه بندی به روش الک ، حدود اتربرگ ، هیدرومتری ، تراکم استاندارد و کشش بتن را با استفاده از محاسبات مربوطه ، بررسی می نماید. این پروژه به دانشجویان رشته های عمران – ساختمان و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

آزمایش تعیین درصد رطوبت
شرح وتئوری آزمایش:
ظرف خشک و تمیزی را را وزن می نماییم این وزن راw1 می نامیم و مقدار نمونه را در ظرف ریخته و وزن مجموعه را بدست می آوریم این وزن را w2 می نامیم ظرف و نمونه را در مدت 24 ساعت در دمای 105 الی 110 درجه سانتیگراد در اون نگهداری می کنیم. از گرمای بیشتر از این مقدار باید اجتناب کرد این کار برای این است که مصالح آلی موجد درخاک به حالت ذوب در نیایند و امکان تغییر در ترکیب کانی ها پیش نیاید. زمان لازم برای گرم کردن بستگی به مقدار نمونه دارد. برای اطمینان از خشک شدن کامل نمونه کافیست در فاصله های زمانی 4 ساعت ظرف محتوای نمونه را وزن کرده و اگر اختلاف دو وزن پیاپی کمتر از 1/0 وزن نمونه باشد می توان پذیرفت که خاک خشک شده است.

در مورد خاک هایی که احتمال وجود گچ در آن ها باشد خشک کردن باید در دمای 80 درجه سانتیگراد و در مدت بیشتری انجام گیرد چون تبخیر آب تبلور گچ موجب خطا در نتیجه می شود پس از اطمینان خشک شدن نمونه آن را از اون خارج کرده اجازه می دهیم در فضای آزاد سرد شود وزن نمونه و ظرف را پس از خشک شدن w3 می نامیم.

مقدار رطوبت را از رابطه ی زیر بدست می آید؛
W *100= *100
ما در این آزمایش1 خاک را مورد بررسی قرار دادیم: خاک  سطحی

محاسبات:
مصالح سطح  خاک :
وزن ظرف : 86.8
وزن ظرف و خاک مرطوب : 293.5
وزن ظرف و وزن خشک : 274

(1 وزن آب موجود در خاک:
2)وزن خشک خاک :

درصد رطوبت = 10.4% ω

خطا ها :
-در این آزمایش به هنگام وزن کشی باید بسیار دقت نمود چون حتی چند گرم هم می تواند به کلی نتیجه ی آزمایش را تغییر دهد.
= خطای انسانی
-خطای دستگاهی ( از قبیل کالیبره نبودن دستگاهها و … .)

فهرست مطالب
آزمایش تعیین درصد رطوبت
شرح وتئوری آزمایش
محاسبات
خطا ها
آزمایش تعیین GS
روند آزمایش
محاسبات
منابع خطا
آزمایش دانه بندی به روش الک
هدف آزمایش
وسایل آزمایش
روش آزمایش
روش خشک
آزمایش حدود اتربرگ
روش انجام کار
آزمایش هیدرومتری
شرح آزمایش
آزمایش تراکم استاندارد
نکات
آزمایش کشش بتن
وسایل مورد نیاز
شرح مراحل آزمایش
نتایج
نمودار تنش-کرنش نوعی از فولاد ساختمانی
مقاومت کششی بتن و شکنندگی بتن
مقاومت فشاری بتن
سازگاری بتن و فولاد


تعداد صفحات : 22 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود